Γενικοί Όροι Χρήσης

 1. Ορισμοί
 2. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας
 3. Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας

    3.1. Συνέπειες παραβίαση των Όρων

3.2. Τιμή Κράτησης

3.3. Επιβεβαίωση «προσωρινής» Κράτησης, ολοκλήρωση πληρωμής (προκαταβολή του 50% ή ολική εξόφλησης) και οριστικοποίηση Κράτησης (ή έναρξη ισχύος «οριστικής» Κράτησης)

3.4 Τρόποι πληρωμής

3.5 Αποστολή απόδειξης ή τιμολογίου

3.6 Χρήση εκπτωτικού κουπονιού

 1. Πολιτική ακυρώσεων Κράτησης

    4.1 Ακύρωση της Κράτησης από τον Χρήστη/Πελάτη

         (α) Δωρεάν ακύρωση 8 εβδομάδες πριν την άφιξη

         (β) Ακύρωση 4 εβδομάδες πριν την άφιξη με χρέωση του 50% του  ποσού    της κράτησης

         (γ) Ακύρωση σε διάστημα μικρότερο από 4 εβδομάδες πριν την άφιξη

    4.2. Ακύρωση της Κράτησης από τον Ιδιοκτήτη του Καταλύματος

(α) Ακύρωση Κράτησης λόγω ανωτέρας βίας

(β) Ακύρωση Κράτησης λόγω μη ολοσχερούς εξόφλησης της Κράτησης 4 εβδομάδες πριν την άφιξη

(γ) Ακύρωση Κράτησης λόγω μη αποστολής αποδεικτικού ταυτότητας

4.3 Επιστροφή χρημάτων

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
 2. Αποκλειστική δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο
 3. Επικοινωνία με τον Ιδιοκτήτη
 4. Ακυρότητα κάποιου όρου
 5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 6. Πνευματική ιδιοκτησία

 

 1. Ορισμοί

 

– «Ιστοσελίδα»: Η Ιστοσελίδα www.emeraldview.gr.

«Κατάλυμα»: Το διαμέρισμα (τουριστικό κατάλυμα), επιφανείας 85 τ.μ.,  με τον διακριτικό τίτλο “Emerald View Luxury Apartment” που βρίσκεται στην Καβάλα επί της οδού Βενιζέλου 7 (4ος όροφος).

«Ιδιοκτήτης του καταλύματος» ή «Ιδιοκτήτης»: Ο κάτοχος της παρούσας ιστοσελίδας, Αλέξανδρος Τζεβελέκης, ο οποίος τυγχάνει ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος/διαμερίσματος με τον διακριτικό τίτλο “Emerald View Luxury Apartment”.

«Χρήστης» ή «Επισκέπτης της Ιστοσελίδας»: Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, προκειμένου να προβεί σε Κράτηση στο κατάλυμα και να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής.

«Κράτηση»: Κάθε παραγγελία υπηρεσιών που κάνει ο Χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας, η οποία επιβεβαιώνεται ή οριστικοποιείται από τον Ιδιοκτήτη του καταλύματος. Η κράτηση διακρίνεται σε «προσωρινή κράτηση» και «οριστική κράτηση».

«Πελάτης» ή «Επισκέπτης του καταλύματος»: Το (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει μια Κράτηση του Καταλύματος κάνοντας χρήση της πλατφόρμας κρατήσεων της Ιστοσελίδας και έχει προβεί σε οριστική Κράτηση, καταβάλλοντας του απαιτούμενο ποσό.

«Υπηρεσία/ες»: Η υπηρεσία που παρέχει ο Ιδιοκτήτης του καταλύματος μέσω της ιστοσελίδας.

– «Γενικοί Όροι Χρήσης» ή «Όροι»: Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Χρήστη και του Ιδιοκτήτη που προκύπτουν από τις Κρατήσεις που λαμβάνουν χώρα μέσω της πλατφόρμας της Ιστοσελίδας και από τις Υπηρεσίες που παρέχει ο Ιδιοκτήτης στον Πελάτη που διαμένει στο κατάλυμα.

 

 

 1. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους που παρατίθενται παρακάτω.

Ο Χρήστης της Ιστοσελίδας πρέπει:

(1) να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχει ικανότητα για δικαιοπραξία,

(2) πριν προβεί σε Κράτηση, να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους, διότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

(3) όταν του ζητηθεί, να παρέχει στην Ιστοσελίδα και στον Ιδιοκτήτη του καταλύματος (είτε προφορικώς, είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικώς) αληθείς και έγκυρες πληροφορίες αναφορικά με την ταυτότητά του και τα ατομικά του στοιχεία (π.χ. επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, e-mail κλπ.).

(4) αν έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην Iστοσελίδα και θεωρείται εγγεγραμμένος Xρήστης, να προστατεύει τις πληροφορίες (ιδίως το username και το password) του λογαριασμού του, διότι έχει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού από τον ίδιο και οποιονδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο εκτός από τον ίδιο.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαπιστώσει ότι ο Χρήστης δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις ή παραβιάζει τους Όρους, διατηρεί  το δικαίωμα να αρνηθεί στον Χρήστη την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει τους παρόντες  Όρους. Η εκάστοτε έκδοση των Όρων θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν ο Χρήστης συνεχίσει να κάνει χρήση της ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του των αλλαγών αυτών.

 

 1. Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας

 

3.1. Συνέπειες παραβίασης των Όρων

Ο Χρήστης συμφωνεί  ότι δεσμεύεται από τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, που εφαρμόζονται στην Κράτησή του, και συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους  Όρους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των απαιτούμενων για την Κράτηση χρηματικών ποσών.

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παραβίαση των Όρων μπορεί να οδηγήσει:

(α) σε ακύρωση της κράτησης,

(β) σε απώλεια του χρηματικού ποσού που καταβλήθηκε για την κράτηση,

(γ) σε στέρηση του δικαιώματος διαμονής στο κατάλυμα για το χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε μέσω της Κράτησης.

 

3.2. Τιμή Κράτησης

Η συνολική τιμή της Κράτησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων) εμφανίζεται αρχικά στο κουμπί της «διαθεσιμότητας» (όπου γίνεται αναζήτηση της διαθεσιμότητας με βάση τις επιλεγείσες κάθε φορά ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης) και επιβεβαιώνεται στο τελικό στάδιο της συναλλαγής, δηλαδή  στο σημείο που ο Χρήστης κάνει «κλικ» στο κουμπί «Ολοκλήρωση κράτησης».

 

3.3. Επιβεβαίωση «προσωρινής» Κράτησης, ολοκλήρωση πληρωμής (προκαταβολή του 50% ή ολική εξόφλησης) και οριστικοποίηση Κράτησης (ή έναρξη ισχύος «οριστικής» Κράτησης)

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο Χρήστης στην ειδική φόρμα της πλατφόρμας κρατήσεων της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι έγκυρη.

Ο Χρήστης, όταν ολοκληρώσει την Κράτησή του στην πλατφόρμα κρατήσεων της Ιστοσελίδας, λαμβάνει εντός 24 ωρών ένα e-mail επιβεβαίωσης «προσωρινής» Κράτησης με τα στοιχεία της Κράτησης (ονοματεπώνυμο πελάτη, ημερομηνία άφιξης, ημερομηνία αναχώρησης, πληρωτέο ποσό, τελικό ποσό πληρωμής). Αυτό είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Κράτηση θεωρείται επιβεβαιωμένη. Στο e-mail επιβεβαίωσης ορίζεται ότι ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταβάλλει το απαιτούμενο χρηματικό ποσό (50% προκαταβολή ή ολική εξόφληση) για την Κράτηση μέσα σε 24 ώρες από την αποστολή του e-mail επιβεβαίωσης. Αν η Κράτηση περιλαμβάνει μόνο μία διανυκτέρευση, το e-mail επιβεβαίωσης ορίζει ότι ο Χρήστης θα πρέπει να εξοφλήσει όλο το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την Κράτηση μέσα σε 24 ώρες από την αποστολή του e-mail (δηλαδή στις κρατήσεις μίας διανυκτέρευσης απαιτείται ολική εξόφληση εντός 24 ωρών). Αν η Κράτηση αφορά διαμονή που θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο από 4 εβδομάδες μετά την Κράτηση (δηλαδή αν μεταξύ κράτησης και άφιξης μεσολαβούν λιγότερες από 4 εβδομάδες), τότε το e-mail επιβεβαίωσης ορίζει ότι ο Χρήστης θα πρέπει να εξοφλήσει όλο το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την Κράτηση μέσα σε 24 ώρες από την αποστολή του e-mail.

Σε περίπτωση που η καταβολή του απαιτούμενου ποσού δεν λάβει χώρα εντός των 24 ωρών, ο Χρήστης λαμβάνει e-mail ακύρωσης της κράτησης λόγω μη έγκαιρης καταβολής.

Αντίθετα, αν η καταβολή του απαιτούμενου ποσού λάβει χώρα εντός των 24 ωρών, ο Χρήστης λαμβάνει email οριστικοποίησης της κράτησης και πλέον η Κράτησή του θεωρείται «οριστική» (δηλαδή ξεκινάει να ισχύει).

 

3.4 Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, δηλαδή είτε με τραπεζική κατάθεση στους λογαριασμούς που θα υποδείξει ο Ιδιοκτήτης στον Χρήστη στο e-mail επιβεβαίωσης, είτε με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Όταν ο Χρήστης προβαίνει σε Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας, απαιτείται να δηλώσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, προκειμένου να λάβει χώρα η Πληρωμή. Εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την πληρωμή μέσω κάρτας, ο Ιδιοκτήτης θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη μέσα σε 24-48 ώρες, προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα. Σε περίπτωση που για την πληρωμή της κράτησης ο Χρήστης χρησιμοποιήσει την κάρτα κάποιου τρίτου προσώπου, ο Ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφη συναίνεση από τον κάτοχο της κάρτας.

Όταν η πληρωμή γίνει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Χρήστης υποχρεούται να αποστείλει το αποδεικτικό της κατάθεσης της τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο e-mail info@emeraldview.gr) ή φαξ (στον αριθμό 00302510836314) εντός της αρχικής προθεσμίας των 24 ωρών, ώστε να ενημερωθεί ο Ιδιοκτήτης ότι έχει γίνει η πληρωμή.

Σε περίπτωση που μια πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Ιδιοκτήτης δεν θα φέρει ευθύνη για την μη οριστικοποίηση της Κράτησης και για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση των τιμών.

3.5 Αποστολή απόδειξης ή τιμολογίου

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και την οριστικοποίηση της κράτησης, ο Ιδιοκτήτης αποστέλλει στον Χρήστη τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, ήτοι την απόδειξη ή το τιμολόγιο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει υποβάλει στην ειδική φόρμα της κράτησης. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης επιλέξει την αποστολή τιμολογίου, οφείλει να συμπληρώσει τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης στη φόρμα κράτησης στα αντίστοιχα πεδία.

 

3.6 Χρήση εκπτωτικού κουπονιού

Αν ο Χρήστης είναι κάτοχος εκπτωτικού κουπονιού (το οποίο βρίσκεται σε ισχύ), θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό του κουπονιού στο ειδικό πλαίσιο που θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα των κρατήσεων, πριν την ολοκλήρωση της Κράτησης. Μετά την ολοκλήρωση της Κράτησης και την έκδοση της σχετικής απόδειξης (ή του σχετικού τιμολογίου) από τον Ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να εμφανίσει και να επικαλεστεί την κατοχή του εκπτωτικού κουπονιού. Η χρήση εκπτωτικού κουπονιού μπορεί να γίνει από τον κάτοχό του μόνο μία φορά, εκτός αν άλλως αναγράφεται στο σώμα του κουπονιού.

 

 

 1. Πολιτική ακυρώσεων Κράτησης

 

4.1 Ακύρωση της Κράτησης από τον Χρήστη/Πελάτη

(α) Δωρεάν ακύρωση 8 εβδομάδες πριν την άφιξη

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, αν ακυρώσει την κράτησή του τουλάχιστον 8 πλήρεις εβδομάδες πριν την άφιξή του στο Κατάλυμα. Στην περίπτωση αυτή ο Ιδιοκτήτης θα επιστρέφει στον Χρήστη όλο το ποσό που ήδη έχει καταβάλει για την οριστικοποίηση της κράτησής του.

(β) Ακύρωση 4 εβδομάδες πριν την άφιξη με χρέωση του 50% του ποσού της κράτησης

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα ακύρωσης με χρέωση του 50% του ποσού της κράτησης, αν ακυρώσει την κράτησή του τουλάχιστον 4 πλήρεις εβδομάδες πριν την άφιξή του στο Κατάλυμα. Αν ο Χρήστης έχει ήδη εξοφλήσει όλο το ποσό της Κράτησης, ο Ιδιοκτήτης θα επιστρέφει στον Χρήστη το 50% του ποσού αυτού και θα παρακρατά το υπόλοιπο ποσό. Αν ο Χρήστης έχει καταβάλει μόνο το 50% του ποσού της Κράτησης, ο Ιδιοκτήτης θα παρακρατά το ποσό αυτό και δεν θα το επιστρέφει στο Χρήστη.

(γ) Ακύρωση σε διάστημα μικρότερο από 4 εβδομάδες πριν την άφιξη

Αν ο Χρήστης ακυρώσει την κράτησή του σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 4 πλήρεις εβδομάδες πριν την άφιξή του στο Κατάλυμα, τότε ο Ιδιοκτήτης θα παρακρατά όλο το ποσό της Κράτησης και δεν θα επιστρέφει στον Χρήστη κάποιο ποσό.

 

4.2. Ακύρωση της Κράτησης από τον Ιδιοκτήτη του Καταλύματος

(α) Ακύρωση Κράτησης λόγω ανωτέρας βίας

Ο Ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Κράτηση λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω σεισμού, πλημμύρας, σοβαρής ασθένειας κλπ.), επιστρέφοντας το ποσό που έχει καταβληθεί για την Κράτηση (είτε την προκαταβολή του 50% του ποσού, είτε όλο το ποσό της Κράτησης) στον Χρήστη.

(β) Ακύρωση Κράτησης λόγω μη ολοσχερούς εξόφλησης της Κράτησης 4 εβδομάδες πριν την άφιξη

Ο Ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Κράτηση, αν ο Χρήστης δεν εξοφλήσει ολοσχερώς το ποσό της Κράτησής του το αργότερο 4 εβδομάδες πριν την άφιξή του στο Κατάλυμα. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιδιοκτήτης θα αποστέλλει στον Χρήστη e-mail με προειδοποίηση ακύρωσης της Κράτησης αν δεν γίνει η ξόφληση της Κράτησης εντός 48 ωρών από την αποστολή του e-mail. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 48 ωρών, τότε ο Ιδιοκτήτης θα αποστέλλει στον Χρήστη e-mail ακύρωσης της Κράτησης και θα παρακρατά το ποσό που έχει δοθεί ως προκαταβολή για την Κράτηση (δηλαδή το 50%).

(γ) Ακύρωση Κράτησης λόγω μη αποστολής αποδεικτικού ταυτότητας

Ο Ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να ακυρώσει την Κράτηση, αν ο Χρήστης δεν αποστέλλει αποδεικτικό της ταυτότητάς του όταν ζητηθεί ή αν ο Χρήστης δεν αποστέλλει έγγραφη συναίνεση του Κατόχου της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποίησε για ην Κράτηση, αν του ζητηθεί.

 

4.3 Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση ακύρωσης Κράτησης, ο Ιδιοκτήτης θα επιστρέφει εντός 2 εβδομάδων το εκάστοτε ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει/υποδείξει ο Χρήστης στο e-mail ακύρωσης κράτησης. Τυχόν έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον Χρήστη.

 

 1. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες παρέχονται προς διευκόλυνση ή ενημέρωση του χρήστη. Ο χρήστης υποχρεούται να λάβει  προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος επισκέπτεται δεν περιέχει ιούς, ή κακόβουλα προγράμματα. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δε συνεπάγεται ότι ο Ιδιοκτήτης εγκρίνει αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι υπέυθυνος για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους ή τυχόν πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

 

 

 1. Αποκλειστική δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο

Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ κάποιου χρήστη και του Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή από την Κράτηση του Καταλύματος ή από τη διαμονή σε αυτό και γενικά για όλες τις διαφορές που θα προκύπτουν ή θα σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τη χρήση του Καταλύματος, αποκλειστικώς αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Καβάλας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 

 1. Επικοινωνία με τον Ιδιοκτήτη

Ο Ιδιοκτήτης του καταλύματος, Αλέξανδρος Τζεβελέκης, ασκεί ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο «Emerald View luxury apartment», με αντικείμενο τις τουριστικές επιχειρήσεις και με έδρα την Καβάλα (οδός Βενιζέλου αρ. 7).

Οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο ή ερώτηση του Χρήστη προς τον Ιδιοκτήτη μπορεί να αποσταλεί: α) γραπτώς στην εξής διεύθυνση: Αλέξανδρος Τζεβελέκης, οδός Βενιζέλου αρ. 7, ΤΚ 65302, Καβάλα, β) ηλεκτρονικώς στο e-mail info@emeraldview.gr ή γ) γραπτώς στην γραμμή φαξ με αριθμό 2510836314. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιδιοκτήτη μπορεί να γίνεται στο κινητό τηλέφωνο 6944417073 ή στο σταθερό τηλέφωνο 2510836314 μεταξύ των ωρών 9 π.μ. έως 9 μ.μ.

 

 1. Ακυρότητα κάποιου όρου

Αν κάποιος από τους όρους των παρόντων Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρος ή καταστεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο (ιδίως βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή δυνάμει δικαστικής απόφασης), παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν. Ωστόσο, από την τυχόν ακυρότητα κάποιου Όρου δεν επηρεάζονται και δεν θίγονται οι υπόλοιποι Οροι.

 

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Ιδιοκτήτης δηλώνει ότι η παρούσα ιστοσελίδα πληροί όλους τους όρους που θέτει το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα κρατήσεων της πλατφόρμας συναινεί στη χρήση των στοιχείων του από τον Ιδιοκτήτη του Καταλύματος για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και για την αποστολή e-mails, που είναι αναγκαία για την επικοινωνία μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη (όπως e-mail επιβεβαίωσης κράτησης, οριστικοποίησης κράτησης, ακύρωσης κράτησης κλπ.). Τα στοιχεία του Χρήστη δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό πέρα από τη διαδικασία που απαιτείται για τη νόμιμη παραμονή του στο Κατάλυμα.

Επίσης, ο Χρήστης συναινεί στην αποστολή διαφημιστικών e-mails από την Iστοσελίδα, από τα οποία μπορεί να διαγραφεί πατώντας οποτεδήποτε τον σύνδεσμο unsubscribe.

 

 1. Πνευματική ιδιοκτησία.

Η παρούσα ιστοσελίδα, το λογότυπο που απεικονίζεται σε αυτήν, οι φωτογραφίες και τα κείμενα που είναι αναρτημένα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, και οποιαδήποτε αντιγραφή αυτών ή παράνομη χρήση της Ιστοσελίδας θα επιφέρει
τις έννομες συνέπειες που ορίζει ο νόμος.

 

Έκδοση: 14/05/2018

0
Connecting
Please wait...
Στείλτε μήνυμα

Συγχωρέστε μας, αλλά δεν είμαστε αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι. Αφήστε ενα μήνυμα.

Όνομα.
* Email
* Περιγράψτε το πρόβλημά σας
Είσοδος

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια? Εξοικονομήστε χρόνο ξεκινώντας το αίτημα για βοήθεια ζωντανά.

* Όνομα
* Email
* Περιγράψτε το πρόβλημα σας
* Τηλέφωνο
Συνδεδεμένοι
Αξιολόγηση

Βοήθησε μας να σε βοηθήσουμε καλύτερα! Νιώστε ελεύθερα να μας αφήσετε κάποια επιπλέον αξιολόγηση

Πως θα βαθμολογούσες την εξυπηρέτηση μας?