Έκθεση Φωτογραφίας

Ο Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας των μελών του από την Παρασκευή 16 έως το Σάββατο 24 Μαρτίου στη Δημοτική Καπναποθήκη Καβάλας (Πλατεία Καπνεργάτη). Συμμετέχουν με τη δουλειά

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Forgive us, but we are not currently connected.Leave a message.

Name
* Email
* Describe your issue
Login

Need more help?Save time by starting the request for help live.

* Name
* Email
* Describe your problem
* Phone
Connected
Evaluation

Help us help you better! Do not hesitate to leave us some extra evaluation

How would you rate our service?